SEXISME

DISSENY DEL BLOC

Cada bloc formatiu s’inicia amb un vídeo que presenta els continguts del bloc al que pertany.

Tots els blocs estan estructurats de la mateixa manera per afavorir el seu desenvolupament.

1.- Un vídeo per començar i reflexionar,

2.- Una proposta de dinàmica de grup o activitat i

3.- Altres activitats per dinamitzar a l’aula.

VÍDEOS TUTORIALS

Cada una de les dinàmiques o activitats dintre de cada bloc disposen d’un vídeo tutorial de suport que representa un document explicatiu de com utilitzar els materials presentats a la plataforma i que aporta idees tant per entendre el contingut com per a fer servir a l’aula.

El vídeo tutorial núm. 17 conté l’explicació dels continguts del Bloc de Sexisme.

El primer que trobaràs seran tres vídeos de la plataforma YouTube, on podrem veure com es reflecteix aquesta actitud sexista a la publicitat o a les pel·lícules infantils.

Seguidament el que trobaràs en el bloc són els «vídeos per començar».

En el primer vídeo anomenat “Publicitat sexista”, es recullen anuncis publicitaris que podríem classificar com anuncis sexistes. També aportarà informació sobre alguns criteris que podem observar per valorar si una publicitat és sexista o no ho és.

Ens ensenya uns quants exemples d’anuncis i publicitat sexista que podem haver passat per alt.
Un altre exemple de campanya publicitaria sexista i masclista.

En el segon vídeo anomenat “Publicitat no sexista”, podem visualitzar alguns anuncis que podríem classificar com a no sexistes. Encara que la tria d’anuncis emmarca el seu contingut, també ens dóna l’oportunitat de desenvolupar un esperit crític sobre les idees preconcebudes, i podem preguntar-nos si realment tots els anuncis que s’emeten poden valorar-se com a no sexistes.

L’últim dels vídeos s’anomena “Masclisme i sexisme en Disney”. Trobarem diferents fragments de pel·lícules Disney que potser vam veure en el nostre passat i a partir dels quals podem reflexionar sobre els valors, les creences i els estereotips que ens arriben d’una manera natural des de la nostra infància.

A les activitats per dinamitzar es proposa desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat envers el llenguatge sexista.

DINÀMICA DE GRUP

En el vídeo tutorial núm. 18 t’explicarem amb més detall el document google form. Document que fem servir com a punt de reflexió inicial.

En el vídeo tutorial núm.19 es proposa integrar diferents elements que es faciliten des de la plataforma. Un document audiovisual i un document google form. També s’introdueixen algunes tècniques cooperatives per acomplir tasques per parelles i en grups de 4 persones, amb la intenció d’arribar a consensuar idees comunes i fer una exposició posterior, a la resta de companys.

En el vídeo núm. 20 s’explica com crear el teu qüestionari, per a que des de l’inici es pugui establir una participació digital, si disposem dels recursos adients o recollir indicadors que ajudin a avaluar la nostra acció.

La dinàmica de grup que et proposem, pretén crear un espai de reflexió individual i un debat posterior en grup, en relació a les etapes de vida que viuran.

Primer donarem l’oportunitat al fet que cada alumne/a contesti unes preguntes en relació a 4 temes vinculats a estadístiques.

Posteriorment utilitzarem la dinàmica de les 4 cantonades en relació a la resposta d’un membre del grup (estic d’acord, no estic d’acord, depèn i m’ho estic pensant). Aquesta dinàmica permetrà que cada alumne pugui decidir una opció.

Cada subgrup disposarà de 3 minuts per triar 1 punt fort sobre el seu argument. Utilitzarem el rol del portaveu i controlador del temps per dinamitzar cada pas de la dinàmica. Es repetirà aquesta seqüencia per cada resposta que vulguem debatre. Podem dedicar la part final a fer una mica de resum de les reflexions compartides en el debat.

Activitat Col·lectiva

ALTRES RECURSOS PER DINAMITZAR L’AULA

Es posen a disposició dos documents dirigits per a professionals d’ensenyament, però que, òbviament, es poden aprofitar a les vostres sessions.

El primer document s’anomena «Estimar no fa mal, viu l’amor lliure de violència». És un document creat per l’institut català de les dones i fa un recull de diferents continguts originals i adaptacions de diversos materials socioeducatius de treball amb adolescents. Ofereix un ampli ventall de dinàmiques compaginades amb continguts teòrics per treballar des de les aules la prevenció de les relacions abusives.

Els continguts d’aquest materials tenen una gran qualitat, les propostes de les dinàmiques estan estructurades per temes i inclou el desenvolupament de les competències professionals que s’han d’assolir els professionals que treballem amb la prevenció de relacions abusives i violència masclista en l’àmbit de la parella.

El segon document s’anomena: «Sexualitat, sexisme i joves».  És un document creat per JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat) i Pandora. Aquesta guia és un instrument de suport al vídeo “Sexisme, sexualitat i parella”. Un vídeo on s’entrevisten a una investigadora de la universitat de Barcelona i a una professional de la salut, ambdues faciliten un anàlisi de la situació actual. En el document trobareu 9 tallers per treballar l’educació afectiva-sexual des d’una perspectiva no sexista i no discriminatòria.

En el vídeo tutorial núm. 19 es donen més detalls sobre aquests documents i s’expliquen alguns recursos per gestionar algunes de les dinàmiques.

Activitat finançada amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)