FOVIP » Cursos » Competències Digitals Docents Nivell A2

Competències Digitals Docents Nivell A2

Sobre el curs

Formació adreçada als docents que comencen a posar en pràctica les seves competències digitals en situacions educatives reals. Es relaciona amb una aplicació pràctica tutelada, tant en el treball a l’aula com en l’ús de les tecnologies digitals. En el nivell A2 preval l’adquisició dels coneixements, procediments i actituds amb el suport d’una persona experta.

CONTINGUT: El curs A2 de CDD consta de 6 mòduls. Cada un d’ells disposa de contingut teòric en diversos formats com documents, vídeos explicatius, vídeo-guies, infografies… que serviran per facilitar l’adquisició dels coneixements i habilitats durant el curs.

Dins dels 6 mòduls es desenvoluparan activitats i qüestionaris per anar consolidant els coneixements adquirits.

DURADA I CALENDARI: El curs A2 té una durada de 50h. Les dates d’obertura estan pendents de confirmar.

MODALITAT: El curs s’impartirà en modalitat online en la seva totalitat i es realitzarà de forma asíncrona podent-lo iniciar en diverses dates.

PREU: El curs està pendent de subvenció i serà gratuït.

AVALUACIÓ: L’avaluació és contínua i hi ha planificades diverses activitats i qüestionaris avaluables al llarg del curs. Totes les activitats contaran amb la correcció personalitzada de l’equip de formació.

IDIOMA: El material del curs estarà en català. Les activitats es podran entregar tant en català com en castellà.

DIRIGIT A: Personal docent no universitari de centres públics i privats sostinguts amb fons públic.

FOVIP Associació

Formamos profesionales de la salud y estudiantes del sector sanitario de cualquier lugar del mundo.