FOVIP » Campus Competèncias Digitals Docents

Campus Competèncias Digitals Docents

La competència digital docent (CDD) és el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que es posen en joc simultàniament en la pràctica docent amb tecnologies digitals.

Nivell A2

Formació adreçada als docents que comencen a posar en pràctica les seves competències digitals en situacions educatives reals. Es relaciona amb una aplicació pràctica tutelada, tant en el treball a l’aula com en l’ús de les
tecnologies digitals. En el nivell A2 preval l’adquisició dels coneixements, procediments i actituds amb el suport d’una persona experta.

Nivell B2

Adreçat a docents que conten amb un nivell de competència intermedi i que de manera independent responen a les seves necessitats i resolen problemes ben definits, podent desenvolupar la seva competència digital.

Línia 3

Línia 3 és el programa de difusió dissenyat es basa en la realitat del sistema educatiu actual i té com a objectiu difondre i fer manifestes, entre la comunitat educativa, les necessitats que els docents tenen respecte a l’adquisició de coneixements digitals, evidenciant els beneficis de la formació en CDD, tan personalment com per a la institució on desenvolupen la seva tasca educativa i finalment per l’alumnat a qui atenen.

Formació personalitzada en competències digitals

4 Nivells, 4 programes formatius perquè l’evolución en l’aprenentatge sigui progressiu.

Contacta amb fovip i sol·licita l’accés

Des de Fovip analitzarem les vostres necessitats i us recomanarem el nivell que més us convé.

GDPR

14 + 1 =