FOVIP » Cursos » Línia 3. Difusió de Competències Digitals Docents

Línia 3. Difusió de Competències Digitals Docents

Sobre el curs

El programa de difusió dissenyat es basa en la realitat del sistema educatiu actual i té com a objectiu difondre i fer manifestes, entre la comunitat educativa, les necessitats que els docents tenen respecte a l’adquisició de coneixements digitals, evidenciant els beneficis de la formació en CDD, tan personalment com per a la institució on desenvolupen la seva tasca educativa i finalment per l’alumnat a qui atenen.

L’estratègia de difusió consisteix a fer arribar a tots els centres educatius de formació no universitària de forma periòdica, informació sobre les propostes d’activitats dels centres que imparteixen formació en CDD. Es faran servir xarxes socials, webinars amb experts i jornades que inclouran concursos i premis, fent servir un espai web d’interacció professional.

desarrollo

Este curso no tiene ninguna sección.