FOVIP » Cursos » Competències Digitals Docents Nivell B2

Competències Digitals Docents Nivell B2

Sobre el curs

Adreçat a docents que conten amb un nivell de competència intermedi i que de manera independent responen a les seves necessitats i resolen problemes ben definits, podent desenvolupar la seva competència digital.

CONTINGUT: El curs B2 de CDD consta de 6 mòduls. Cada un d’ells disposa de contingut teòric en diversos formats com documents, vídeos explicatius, vídeo-guies, infografies… que serviran per facilitar l’adquisició  dels coneixements i habilitats durant el curs. 

Dins dels 6 mòduls es desenvoluparan activitats i qüestionaris amb l’objectiu de consolidar els coneixements adquirits.

DURADA I CALENDARI: El curs B2 té una durada de 70h. Les dates d’obertura estan pendents de confirmar.

MODALITAT: El curs s’impartirà en modalitat online en la seva totalitat i es realitzarà de forma asíncrona podent-lo iniciar en diverses dates.

PREU: El curs està pendent de subvenció i serà gratuït.

AVALUACIÓ: L’avaluació és contínua i hi ha planificades diverses activitats i qüestionaris avaluables al llarg del curs. Totes les activitats contaran amb la correcció personalitzada de l’equip de formació. 

IDIOMA: El material del curs estarà en català. Les activitats es podran entregar tant en català com en castellà.

DIRIGIT A: Personal docent no universitari de centres públics i privats sostinguts amb fons públic que estiguin en actiu.

FOVIP Associació

Formamos profesionales de la salud y estudiantes del sector sanitario de cualquier lugar del mundo.