PRESENTACIÓ

La relació entre gènere i violència és complexa. Els diferents rols i comportaments de dones i homes, tant en joves com en adults estan conformats i reforçats per les normes de gènere dins les societats. Els rols són expectatives socials que defineixen els comportaments “adequats” per a dones i homes (estereotips culturals de cada societat, com per exemple, ser mascle, està associat a la presa de riscos, ser durs i agressius i tenir múltiples parelles sexuals). Aquestes diferències de rols i comportaments segons gènere sovint creen desigualtats, per la qual cosa un gènere queda habilitat per al desavantatge de l’altre. Així, en moltes societats, les dones es consideren subordinades als homes i tenen un estatus social més baix, controlat pels homes, i un major poder de decisió que les dones.

L’adolescència és una fase d’experimentació en la què el contacte entre iguals s’amplifica i marca l’inici de l’afectivitat i de les experiències sexuals. Les modalitats d’afectivitat i les relacions sexuals dels adolescents inclouen la fidelitat i els sentiments, però també poden ser esporàdiques i supèrflues.

Les relacions afectiu-sexuals entre els adolescents comporten diferents regles explícites i implícites, que els adolescents experimenten en forma de sentiments i experiències noves, com estar amb una parella. Sentiments de gelosia, desconfiança i por a la traïció, així com la inexperiència, que en aquestes relacions són factors que poden indicar el començament de les disputes i els malentesos.

La presència de violència és freqüent entre parelles adolescents presentant-se de diverses formes, violència física, sexual i psicològica són les més estudiades. La violència física es pot definir com qualsevol comportament que repercuteixi en la integritat física d’un altre. Això inclou, però no es limita a: empènyer, llançar objectes, mossegar, ofegar-se, treure els cabells, colpejar, cremar i utilitzar la força contra una altra persona. La coerció sexual és un contacte sexual intencional contra la voluntat de la parella o d’una altra conducta que afecta negativament la seva sexualitat. L’agressió psicològica o emocional es caracteritza per actes, amenaces o tàctiques coercitives practicades per la parella, ja sigui per humiliació, control, prohibicions, ridículs, atacs contra l’autoestima, entre altres situacions que causen danys a l’estat emocional i / o autoestima dels subjectes.

Els índexs de violència entre les parelles adolescents creix, i es mostra en diferents formes, que indiquen la urgència de l’atenció tècnica i científica orientada cap als episodis d’agressió en aquest grup d’edat.

Una alta proporció d’adolescents no saben identificar situacions de violència de gènere a la parella i mantenen algunes creences i percepcions errònies front a aquest problema, aquestes circumstàncies mostren la necessitat d’oferir més oportunitats educatives a l’àrea de la violència contra la dona, en concret la que es produeix en l’àmbit de la parella, la més freqüent en adolescents.

MARC TEÒRIC SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Les Nacions Unides defineixen la violència contra la dona com «tot acte de violència de gènere que resulti o pugui tenir com a resultat un dany físic, sexual, psicològic o econòmic per a les dones, inclusivament les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com a la privada». La violència de gènere esta reconeguda com una pandèmia que afecta mundialment al 55% de la població, afectant famílies i comunitats de totes les generacions i reforçant altres tipus de violència prevalents en la societat.

En 2014, segons les dades disponibles per l’ONU, un 38% dels assassinats de dones són comesos per la seva parella, sent l’àmbit familiar i de parella on es produeix el major nombre de casos de violència contra la dona, ja sigui aquesta física, sexual o psicològica, i el 50% dels assassinats són comesos per company sentimental.

Més d’una de cada 10 nenes de tot el món, uns 120 milions, han patit en algun moment coit forçat o un altre tipus de relacions sexuals forçades.

El tràfic de persones es converteix en un parany per a dones i nenes que són en un 98% l’objecte de l’explotació sexual (4,5 milions de persones al món).

I més de 133 milions de nenes i dones han patit algun tipus de mutilació genital.
Ser nena és un dels factors de risc, juntament amb pertànyer a una classe desfavorida. De les dones que viuen al món, 700 milions, van ser casades amb menys de 15 anys.

La desigualtat entre sexes, la discriminació i els models patriarcals són les arrels que es troben en les històriques relacions de poder entre home i dona i que perpetuen aquesta violència contra les dones i nenes propiciant relacions de domini d’aquests sobre elles.

Activitat finançada amb càrrecs als crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat.

Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

Activitat finançada amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)