DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Els vídeos tutorials son una de les eines dins de les noves tecnologies més utilitzades pels estudiants per resoldre dubtes i aprendre de manera autònoma. El disseny d’aquets materials proporciona el suport necessari amb fonaments pedagògics de l’aprenentatge i maneig de les intervencions incloses al programa sobre Detecció d’estereotips, actituds i violència masclista en adolescents a l’àmbit escolar per a Professionals Sanitaris dissenyat pel CENTRE DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA FORMES, S.L.

El programa es basa en un marc teòric que analitza els conceptes que envolten la violència en parelles de joves i els constructes relacionats. Tenint en compte l’anàlisi de les característiques dels alumnes que rebran les sessions formatives, les característiques dels professionals que les impartiran, i dels objectius plantejats que es treballaran amb la pràctica de les intervencions dissenyades, l’Associació per la Formació Virtual i Presencial, FOVIP ha desenvolupat vídeos tutorials que faciliten la comprensió i el maneig de l’ús pràctic de les intervencions per part dels professionals sanitaris de qualsevol àmbit que el vulguin posar en pràctica.

Cada una d’aquestes intervencions te un contingut teòric per dotar al professional dels coneixements sobre el tema a debatre, un contingut pràctic que es durà a terme amb l’alumnat, i que s’acompanya del suport multimèdia, tècnic i didàctic que el docent introdueix en el vídeo tutorial amb la presentació de l’activitat i l’assessorament en l’enfocament adient de com desenvolupar-la.

Aquest projecte es divideix en dues parts diferenciades, en una primera part es descriuen els continguts del programa prèviament dissenyat i la creació dels vídeos tutorials en base a d’aquestes intervencions, i en una segona part s’inclouen 6 temes addicionals dissenyats per treballar l’adaptació virtual de sessions formatives sobre violència de gènere que realitzen les professionals sanitàries a la consulta oberta i en grups reduïts. Aquesta segona part és una adaptació a la formació presencial habitual que degut a la situació actual dotarà als professionals de estratègies per poder treballar amb grups reduïts qualsevol activitat.

La multimèdia educativa combina diverses eines per facilitar el procés d’aprenentatge, entre les quals es troba el vídeo tutorial educatiu com una excel·lent eina que guiarà al professional sanitari per realitzar i entendre les activitats i continguts educatius; amb aquesta eina els professionals poden aprendre i emprar els coneixements que han assolit, amb l’avantatge de tornar o avançar i revisar-los tantes vegades com calgui per aconseguir l’aprenentatge i és així, com el professional pot ser conscient de l’assoliment obtingut de manera autònoma.

El fet de tenir vídeos tutorials dissenyats explícitament pels continguts del programa evita que el professional hagi d’intentar reforçar el seu aprenentatge buscant informació a les xarxes, ja que aquestes no compten amb els fonaments ni dissenys pedagògics necessaris per aconseguir l’objectiu educatiu i en algunes ocasions confonen als estudiants que utilitzen aquesta eina com a suport en el seu aprenentatge.

Es responsabilitat del Sistema Sanitari oferir formació al equips de treball de qualsevol àmbit, professionals sanitaris, mediadores sanitàries, treballadores socials, educadores socials, i altres interessades e interessats, enfocada en l’abordatge d’aquesta violència entre joves i adolescents, les seves conseqüències, i també en conscienciar als professionals sobre la seva implicació en aquest problema.

Amb aquesta finalitat, i en el marc del projecte formatiu en detecció i abordatge de la Violència Masclista, finançat amb els fons del Pacto de Estado contra la “Violencia de Género (PEVG)”, la Subdirecció General de Promoció de la Salut de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salud ha destinat part d’aquests fons per elaborar el material formatiu que ara us presentem.

Activitat finançada amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)