EDUCACIÓ DE GÈNERE

DISSENY DEL BLOC

Cada bloc formatiu s’inicia amb un vídeo que presenta els continguts del bloc al que pertany.

Tots els blocs estan estructurats de la mateixa manera per afavorir el seu desenvolupament.

1.- Un vídeo per començar i reflexionar,

2.- Una proposta de dinàmica de grup o activitat i

3.- Altres activitats per dinamitzar a l’aula.

VÍDEOS TUTORIALS

Cada una de les dinàmiques o activitats dintre de cada bloc disposen d’un vídeo tutorial de suport que representa un document explicatiu de com utilitzar els materials presentats a la plataforma i que aporta idees tant per entendre el contingut com per a fer servir a l’aula.

El vídeo tutorial núm. 2 conté l’explicació dels continguts del Bloc d’Educació de Gènere.

En aquesta secció, t’aportem una sèrie de vídeos i activitats per entendre les problemàtiques respecte a les diferències de gènere o els estereotips.

Seguidament el que trobaràs en el bloc són els “vídeos per començar”.

En aquest bloc d’Educació de Gènere, es presenta una proposta per portar a terme aquest tema.

El primer vídeo s’anomena: “Estereotips de gènere”. Un vídeo elaborat per la Direcció d’igualtat del govern de Cantàbria, on diferents representants d’associacions de dones, professionals de la pedagogia, docents de primària i alumnes d’educació de gènere i batxiller, ens donen la seva visió sobre els factors que influencien en la construcció dels estereotips de gènere, com ens influencien des de ben petits en les nostres creences i el nostre llenguatge i com hauríem d’actuar davant d’ells.

Algunes d’aquestes propostes seran dinàmiques de grup i d’altres seran eines digitals per utilitzar a l’aula.

L’activitat que us proposem en el bloc d’educació de gènere vol generar una reflexió prèvia individual i una dinàmica posterior per compatir els diferents punts de vista sobre les decisions vitals que hauran de prendre en els anys vinents. Reflexionaran sobre si totes les decisions es poden planificar o evitar, si les decisions són lliures o si les conseqüències de les nostres decisions afecten per igual depenent del gènere de la persona.

En els vídeos tutorials núm. 3 i núm. 4 es detallen les eines necessàries per dinamitzar aquesta activitat. Encara que les propostes es poden connectar entre si, també podem utilitzar-les en diferents sessions amb altres objectius.

A través d’aquest vídeo entendrem cóm repercuteix l’educació rebuda pels més petits respecte a les diferències de gènere que es troben.

………………………………………………………………………………..

DINÀMICA DE GRUP

La dinàmica de grup que et proposem, pretén crear un espai de reflexió individual i un debat posterior en grup, en relació a les etapes de vida que viuran.

Primer donarem l’oportunitat al fet que cada alumne/a contesti unes preguntes en relació a 4 temes vinculats a estadístiques.

Posteriorment utilitzarem la dinàmica de les 4 cantonades en relació a la resposta d’un membre del grup (estic d’acord, no estic d’acord, depèn i m’ho estic pensant). Aquesta dinàmica permetrà que cada alumne pugui decidir una opció.

Cada subgrup disposarà de 3 minuts per triar 1 punt fort sobre el seu argument. Utilitzarem el rol del portaveu i controlador del temps per dinamitzar cada pas de la dinàmica. Es repetirà aquesta seqüencia per cada resposta que vulguem debatre. Podem dedicar la part final a fer una mica de resum de les reflexions compartides en el debat.

ALTRES RECURSOS PER DINAMITZAR L’AULA

Al final de cada bloc es presenten altres documents propis o externs, on tindràs una pluja d’idees d’activitats o dinàmiques de grup per poder dinamitzar-les a l’aula si ho trobes adient.

Es donaran a conèixer altres propostes que ajudaran a poder triar l’activitat o dinàmica més adequada per a l’objectiu que es vol aconseguir amb el grup d’institut.

Activitat finançada amb càrrec als crèdits rebuts del Ministerio de Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género)